Özdemir İnşaat

Misyon

*ÖZDEMİR İNŞAAT vizyonuna uygun olarak sektörde kalıcılığı hedefleyen, mesleki sorumluluk taşıyan, mühendislik bilim dalına dayalı hizmet üreten çalışma ve faaliyetleri birincil görevi kabul eder.
*ÖZDEMİR İNŞAAT çalışanlarının ekonomik, meslekî, idari ve sosyal hak ve menfaatlerini korur ve geliştirir.
*ÖZDEMİR İNŞAAT teknik konulardaki gelişmeleri takip etmek için gerekli çalışmaları yapar ve bu faaliyetleri nedeni ile; kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, bunlarla işbirliği yapar.
*ÖZDEMİR İNŞAAT belirli bir insan gücü ve sabit kıymet varlığını, bilgi birikimi ve teknoloji desteği ile üretim sürecine dönüştüren bir inşaat sanayicisidir.
*ÖZDEMİR İNŞAAT'ın hedefi Ülkemizde vergi ödeyen, istihdam yaratan,
yatırımları ekonomiye kazandıran, ciddi organizasyon, makine parkı ve finansman yapısına sahip bir kurum yapısını kazanmaktır.
SİZİ ARAYALIM